Contact médias

Robert den Otter
Tél. +41 41 368 23 23
robert.denotter@medidata.ch